On the Jobsite of the Risk & Compliance Platform Europe you can post vacancies intended for our target group. The cost of posting a vacancy with a logo is 275 euros, excluding VAT per month. If you want to draw extra attention to the vacancy in a certain week, you can opt for the Job of the Week. During that week, the Job of the Week will remain at the top of the list in the special box as you can see above. The extra costs for the Job of the Week amount to 275 euros, excluding VAT.

For more information please email to jobs@riskcompliance.nl

In detail, the position encompasses duties and responsibilities as follows:

performing Due Diligence

assisting in implementing, monitoring and continuously improving the corporate compliance program

assisting in developing and implementing an effective compliance training program

providing guidance on compliance topics

Pro-actively ensure that company’s business lines perform the required screening activities that should ensure that the desired level of quality on KYC deliverables is reached. For this, you will work with senior management, global and local experts and value chain owners to assess and advice on the KYC design and implementation KYC solutions to increase the effectiveness and efficiency on the way the company screens customer and their transactions in an international context.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Je schrijft risicomanagementbeleid en vertaalt dit naar procedures, richtlijnen, processen en methodieken;
 • Je draagt bij aan het inrichten van het risicomanagementsysteem;
 • Je werkt het risicobeheersingsraamwerk nader uit en onderhoudt dit;
 • Je faciliteert in Risk & Control Self Assessments;
 • Je ondersteunt bij het doorontwikkelen van incidentmanagement, registreert incidenten en ondersteunt bij root cause analyses;
 • Je documenteert risico’s en beheersmaatregelen en adviseert over oplossingen bij gevonden tekortkomingen in de beheersing;
 • Je creëert risicobewustzijn en eigenaarschap over risicomanagement onderwerpen in de business;
 • Je monitort risico’s en draagt bij aan inzichten in risico’s, incidenten en de beheersing hiervan;
 • Je stelt (kwartaal)rapportages, in control statements en teksten op voor interne en externe stakeholders;
 • Je bent een sparringpartner voor de organisatie op het gebied van niet financieel risicomanagement.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Je schrijft risicomanagementbeleid en vertaalt dit naar procedures, richtlijnen, processen en methodieken;
 • Je hebt een visie op de inrichting van het risicomanagementsysteem en draagt deze ook uit;
 • Je werkt het risicobeheersingsraamwerk nader uit, onderhoudt en innoveert dit;
 • Je faciliteert de complexere Strategische Risk Assessments en Risk & Control Self Assessments;
 • Je ondersteunt bij het doorontwikkelen van incidentmanagement, registreert incidenten en ondersteunt bij root cause analyses;
 • Je documenteert risico’s en beheersmaatregelen en adviseert over oplossingen bij gevonden tekortkomingen in de beheersing;
 • Je creëert risicobewustzijn en eigenaarschap over risicomanagement onderwerpen in de business;
 • Je monitort risico’s en draagt bij aan inzichten in risico’s, incidenten en de beheersing hiervan;
 • Je stelt (kwartaal)rapportages, in control statements en teksten op voor interne en externe stakeholders;
 • Je bent een sparringpartner voor de organisatie op het gebied van niet financieel risicomanagement;
 • Als Senior ben je in staat om op te treden als plaatsvervanger van de manager niet financieel risicomanagement.

WAT GA JE DOEN
Vanuit jouw expertise ondersteun je de afdeling Underwriting in het aansturen van het team en het oppakken van complexe dossiers. Je bent verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt leiden en begeleiden van het team, waarbij de hoofdtaak bestaat uit het beoordelen van kredietaanvragen B2C en B2B conform de richtlijnen van de Nederlandse tak, haar hoofdkantoor en de van toepassing zijnde wettelijke kaders.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je bent het centrale aanspreekpunt voor zakelijke kredietaanvragen en de beoordeling daarvan
 • Binnen de eigen bevoegdheid zelfstandig beoordelen van zakelijke en consumptieve kredietaanvragen
 • Voorbereiden van aanvragen die beoordeeld dienen te worden door LCC of hoger autorisatie niveau
 • Vraagbaak zijn voor klanten, dealers en collega’s aangaande alle relevante onderwerpen m.b.t. lopende dan wel nieuwe aanvragen. Treedt in dit kader bijv. ook in overleg met accountants of financiële afdelingen van zakelijke klanten.
 • Signaleren van hiaten in credit manual en bijdragen leveren aan up-to-date houden van credit manual.
 • Werving & Selectie van nieuw personeel en het managen van ziekteverzuim en personeelsverloop op de afdeling
 • Vanuit eigen vakdeskundigheid overdragen van kennis aan- en delen van ervaring met medewerkers op de afdeling en indien van toepassing ook op andere afdelingen.
 • Lijnmanager ondersteunen tijdens budgetproces.
 • Adviseren van het management t.a.v. kwaliteitsverbetering van de dienstverlening op het gebied van kredietacceptatie
 • Signaleert de behoefte aan opleidingen en doet voorstellen tot opleiding van individuele medewerkers.
 • Verzorgt zowel kwalitatieve als kwantitatieve rapportages over het functioneren van de afdeling t.b.v. van het management van FGAC NL.
 • Andere werkzaamheden zoals die van tijd tot tijd in redelijkheid door het MT gevraagd kunnen worden.

You can

 • Coordinate the implementation of policies and guidelines
 • Design and update policies and guidelines
 • Review the quality of new product / existing product documentation
 • Provide guidance to the countries regarding RM policies
 • Liaise with stakeholders on RM topics
 • Support the governance set up of the Risk Management System
 • Implement the Risk Management framework
 • Prepare and coordinate the Risk Management Committee
 • Review control-based transaction holds for export and import transactions using Oracle Global Trade Management module.
 • Review Restricted Parties Screenings hits.
 • Review trade documents for global tariff (HTS) classifications and export classifications (ECCNs) for hardware products, components, software, technology, and technical data.
 • Review technical specifications, work instructions, design and drawings for prototype parts to assign accurate classifications for export/imports and support global shipment transactions.
 • Under supervision of Global Trade Compliance management and Customs Compliance Specialist, conduct HTS classification in accordance with the World Customs
 • Organization rules and country-specific notes. Advise Logistics and Supply Chain teams on compliance with Uber-mandated requirements on commercial invoices, customs declarations, export/import authorizations, and recordkeeping.
 • Integrate and ensure compliance with Uber processes for country of origin and customs valuation principles with a focus on the proper declaration and recordkeeping/accounting of assists.
 • Create and maintain records for all import/export licenses and classification reviews, ensure quality control of data.

Risk Manager

03-12-2018

Ensure management of high-risk dealers:

 • Support the local and European Credit Watch process to identify and monitor highest credit/representation risks;
 • Be subject matter expert within NSC on all topics relating to dealer financial risks;
 • Define, gain agreement and manage implementation of individual strategies for high risk, under performing or terminated dealers;
 • Implement and manage risk management strategy for all dealers, to identify potential issues of dealer risk and financial under-performance and prioritize actions to deliver best results for all stakeholders;
 • Involve Financing & Risk team and external professionals (in certain circumstances) as appropriate;
 • Manage all high-risk dealers, supporting and conducting business reviews, identifying the issues. Oversee wholesale product risk management:
 • Assess the risk associated with the dealer wholesale financing products, and identify the issues and make recommendations that could improve the risk profile of these products;
 • Develop products that will deliver a stronger risk management profile;
 • Lead the wholesale financing risk management input into Monthly Financing Meetings to be held between NSC and MME;
 • Ensure timely, relevant and reliable reporting from NL level to Europe level on their own wholesale financing operations;
 • Maximize wholesale financing capacity by identifying and resolving credit limit problems at a dealer-by-dealer level.
 • Support the business planning processes for the business and support the development of associated business cases.
 • Perform yearly financial status review for direct sales customers (on new vehicle or P&A e.g. rental/leasing companies) to support approval process with European headquarter.
 • Assess risk situation on demand for vendors.

Supervise audit activities including the development of operating reports and recommend improvements regarding the organisation’s processes or systems as well as ensure the development and implementation of a robust internal control environment within the company:

 • Perform the internal control assessment activities and/or participate in the identification of business risks/control gaps in respect of the organizations‘ operations and the establishment of risk control tools on a yearly base;
 • Support the creation, maintenance and update of existing/new flow-charts and RCM of mapped processes;
 • In case weak points are identified secure the compilation of corrective action plans and their implementation;
 • Provide the necessary support on Internal Audits;
 • Monitor the publishing of new European Guidelines (EG) and Financial Control Guidelines (FCG) and recommend the implementation of all existing EG and FCG;
 • Support all NL branch departments in contract review details, give recommendations and follow up proper implementation on demand;
 • Maintain contract management process (reviewing contract approvals, file the originals, store scans on Finance drive and consolidate contract details in the contract overview);
 • Perform regular review of contracts based on contract overview regarding expiring dates and follow up with departments to ensure required renewals in time
 • Constantly monitor changes in the legal environment and ensure that activities and the brand’s practices in the relevant professional fields are up to date and comply with legal provisions.
 • Develop and/or analyse all kind of reports as well as supervise their delivery:
 • Create the wholesale finance report to identify risk/weak points on dealer network financial performance and follow up corrective measurements on a monthly base.
 • Support analysis of quarterly financial data of dealer reports provided by external service company. Join the quarterly review committee and give feedback on analysis and recommendations.

Supervise implementation and optimisation of relevant best-fit IT systems:

 • Ensure that the required business processes of the NL branch on wholesale financing of dealers are aligned in the brand’s Self Financing applications APAK and support any required updates accordingly;
 • Coordinate that eMOTIVE system supports APAK requirements properly.
 • Coordinate workflows with external business contacts as well as participate in related discussions:
 • Manage external business contacts related to risk management including their selection, contract management as well as the monitoring of their effectiveness;
 • Cooperate with external consultants, service providers or lawyers to support business requirements, e.g. dealer floor checks or dealer contracts/
 • Coordinate workflows with internal interfaces to support shared planning and mutual understanding
 • Support other business units within the NL branch and cooperate with internal control departments EU branch
 • Train dealer network on the company‘ Self Financing applications
 • Act as a Business Partner and provide advice / guidance to senior management on people issues

The Risk Oversight Supervisor is responsible for the Risk Oversight department. This position will act
as the second line of defense with regard to the application of corporate standards and principles in
conjunction with risk monitoring, analysis and reporting. The supervisor will work closely with the
line of business, to ensure complete, consistent and accurate capturing and reporting of risk
information and principles.

Main responsibilities include (but not limited to):

 • Risk Control and Supervision for Financial and Non-financial Risks
 • Provide oversight to the line of business and its risk controls ensuring consistency and compliance with risk management framework and policies.
 • Conduct analysis to support the management team in its independent identification, assessment and challenges related to risks throughout the credit process by providing management with critical inputs needed to understand risks and trends.
 • Management reporting (Risk & Collections Committees): Responsibility of the Risk Reporting to internal and external users and to the Top Management. This report includes the supervisory/oversight requirements coming from both parties.
 • Budget: Coordination and report of Annual Budget and 3-Year forecasts processes.
 • Operational Risk control General: Reporting Operational Risk Control indicators
 • Approve /validate the work program of internal control of operational risks Supervise the state of progress of these programs and review or comment the validity of the control.
 • Follow the progress report of the findings Monitor Major incidents: Monthly report of the incidents;
 • Action plan evolution (following the incident)
 • Participate on risk management projects/programs and contribute to the dissemination of risk management best practices and measurement methodologies
 • Expected Losses: Responsibility of validating parameters provision (provision rates, impairment rates, specific provisions and generic provisions)
 • External Reporting: Regulators: Regulatory reporting. Support and service Audit processes
 • Project Management and Maintenance: UW Policy Compliance Control and manage/coordinate IT projects related to Risk functions (user perspective)
 • Risk Appetite and Policies: Propose limits for Risk Appetite and monitor the compliance of these limits; integration of Retail, Wholesale and Corporate Policy; procedures documentation.
 • Manage SLA, Outsourcing and Vendor Management Framework through monitoring, KPI setting and escalation where necessary
 • Operational Risk incident identification and reporting
 • Implement a robust Operational Risk Framework
 • Collaborating with relevant stakeholders to ensure operational risk can be modelled and measured correctly
 • Provide input into the ICAAP Framework for the adequate measurement and appropriate capital framework for Operational Risk