Training Investigative Interviewing

Goed feitenonderzoek vraagt om goede interviews. How2Ask verzorgt trainingen op het gebied van investigative interviewing. In korte tijd leren wij u om efficiënt te interviewen en effectief informatie te verzamelen. De training zorgt voor standaardisering en professionalisering van uw interviewproces. De mens als informatiebron staat hierbij centraal. Door onze interviewtraining wordt de human error in uw interviewprocessen geminimaliseerd en de hoeveelheid verkregen informatie gemaximaliseerd en de betrouwbaarheid vergroot. De wetenschappelijke kennis over het menselijk geheugen en aangeleerde interviewvaardigheden zijn direct toepasbaar.

De interviewtraining is bijzonder geschikt voor professionals in feiten- en incidentenonderzoeken. Bijvoorbeeld voor ongevalsonderzoekers, (forensische) auditors, compliance officers, toezichthouders, riskmanagers, whistleblower reporting officers, rechercheurs en leden van calamiteiten- of enquêtecommissies.
Inmiddels hebben wij gedurende de afgelopen 3 jaar voor ruim 20 verschillende opdrachtgevers binnen bedrijfsleven en overheid meer dan 400 mensen opgeleid. Daarbij is er altijd sprake van maatwerktrainingen, afgestemd op de werkzaamheden van de specifieke doelgroep.
Onze interviewtraining wordt zowel in-company als via open inschrijving verzorgd. Altijd in kleine groepen van maximaal 6 personen, zodat er veel ruimte is voor individuele aandacht. We werken met praktijkgerichte casuïstiek, trainingsacteurs en inhoudelijke feedback. Na twee dagen intensief trainen kunt u de interviewtechnieken direct in uw praktijk toepassen en de kwaliteit van uw feitenonderzoeken verbeteren.
Een zorgvuldige intake en persoonlijke aandacht zorgen voor direct toepasbare vaardigheden, afgestemd op uw werkveld, leerdoelen en ervaring.
Model
Interviews in feitenonderzoeken kunnen inhoudelijk verschillen. Toch hebben ze allemaal hetzelfde doel: zoveel mogelijk accurate informatie krijgen. Een bewezen goede basis hiervoor is het PEACE-model. Dit model is het raamwerk voor alle kennis en vaardigheden binnen de training. Het is wereldwijd de interviewstandaard voor overheidsdiensten en het bedrijfsleven en zorgt voor standaardisering en professionalisering van het interviewproces in uw organisatie. Het is ontworpen voor het minimaliseren van menselijke fouten en is eenvoudig toepasbaar binnen feiten- en incidentenonderzoeken.
Kennis
Kennis over communicatie en de werking van het geheugen is een belangrijk onderdeel van de training. U leert instructies te geven om het beste uit het geheugen te halen. Wat legt u uit? Welke vragen stelt u wel? En welke bij voorkeur niet? Ook besteden we aandacht aan bewustwording van een interviewsetting. Hoe is het om zelf geïnterviewd te worden? Wanneer bent u bereid informatie te geven? Hoe werkt uw eigen geheugen bij incidenten?
Intensief trainen
In twee dagen oefenen we zeer intensief in kleine groepen. We oefenen met de basis en besteden daarbij veel aandacht aan vaardigheden als contact maken, doorvragen, neutraal confronteren en het maken van aantekeningen. U wordt uitgerust met wetenschappelijk gefundeerd interviewgereedschap. Door persoonlijke feedback en het werken met trainingsacteurs maakt u snel vorderingen en leert u flexibel om te gaan met de geleerde kennis.
Is uw interesse gewekt om uw interviewvaardigheid verder te professionaliseren? Kijk voor meer informatie op onze website www.how2ask.nl of stuur direct een e-mail naar info@how2ask.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Tage:2 days
Location:Naar keuze
Price€ Op aanvraag

Teacheren


Geralda Odinot

Dr. Geralda Odinot studeerde cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde op de betrouwbaarheid van verklaringen. Hierna verrichtte ze bij de universiteit van Aberdeen studies naar interviewmethoden. Daarna heeft Geralda bij de overheid gewerkt als projectleider voor onderzoeken naar het gebruik van technologie in de opsporing en handhaving. Momenteel is Geralda werkzaam als universitair docent Cybercrime aan de Universiteit Leiden en verricht ze onderzoek naar de kwaliteit van verklaringen van getuigen en verdachten. Geralda is lid van de International Investigative Interviewing Research Group (iIIRG) en de European Association Psychology and Law (EAPL).


Roel Boon

Drs. Roel Boon studeerde cum laude af aan de Universiteit Leiden in de cognitieve psychologie. Na een aanvullende master in Criminal Investigation is hij sinds 2009 werkzaam binnen de rechtshandhaving. Roel interviewde enkele jaren getuigen en verdachten in strafzaken en leidde trainers en professioneel verhoorders op in het vakgebied. Momenteel is hij onderzoeker in de rechtspsychologie en promoveert aan de University of Portsmouth op de effectiviteit van interviewstrategieën. Roel is lid van de International Investigative Interviewing Research Group (iIIRG) en het Centre of Forensic Interviewing (CoFi).


Gerard Overmars

Gerard Overmars BSc CFE voert inmiddels ruim 30 jaar feitenonderzoeken uit. Zo werkte hij als rechercheur bij de FIOD en als teamleider van het HARC-team op de Luchthaven Schiphol (drugsbestrijding). Later werd hij Hoofd Bureau Financiële Recherche bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Gerard is momenteel werkzaam als onderzoeker in de internationale financiële industrie. Het interviewen maakt een essentieel onderdeel uit van zijn werkzaamheden. Gerard is Certified Fraud Examiner (CFE) en lid van de International Investigative Interviewing Research Group (iIIRG).